पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षाका Fee Paying तथा Scholarship तर्फका उम्मेदवारहरुले Transcript तथा Character Certificate Upload गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना !

सूचना

विज्ञान तथा प्रविधि संकायः स्नातकोत्तरतहको प्रवेश परीक्षाका Fee Paying तथा Scholarship का उम्मेदवारहरूले Transcript तथा Character Certificate Upload गर्नेसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना ।

स्नातकोत्तरतहको प्रवेश परीक्षाका Fee Paying तथा Scholarship का उम्मेदवारहरूले Transcript…

विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः स्नातकोत्तरतहको छात्रवृत्ति तथा पूर्णशुल्कीय छनोट परीक्षाको उत्तीर्ण सूचि (Pass List) प्रकाशित सम्बन्धी

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना Category A (Fee-Paying) Category A (Scholarship)…

स्नातकतह छात्रवृत्ति – २०७८ को Scholarship Awarded List मा समावेश भएका उम्मेदवारहरूलाई पत्र वितरण सम्बन्धमा थप स्पष्ट पारिएको सम्बन्धी सूचना

स्नातकतह छात्रवृत्ति – २०७८ को Scholarship Awarded List मा समावेश…