BE Result

Architecture Architecture 1st                     …

पोखरा विश्वविद्यालयका चारवटै आङ्गिक महाविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउने समय तालिका बारेको सूचना !!!

पोखरा विश्वविद्यालयका चारवटै आङ्गिक महाविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध…

विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः पूर्णशुल्कीय र छात्रवृत्तिको ME Computer/MSc ISE/MSc Computer Science, MSc SE/MSc PHDE/MSc HE/MSc TEAM, MSc NRM/MSc IWRM/MSc EM, MSc CM र MSc Bioinformatics कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको दाबी बिरोध पश्चातको Final Merit List/Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!

सूचना Final Merit List/Award List M Sc Bioinformatics     …