पोखरा विश्वविद्यालयका चारवटै आङ्गिक महाविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप लगाउने समय तालिका बारेको सूचना !!!

पोखरा विश्वविद्यालयका चारवटै आङ्गिक महाविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध…

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायः स्नातकोत्तर र एमफिल तहका कार्यक्रमहरुमा २०२१ सेप्टेम्वर सेसनको छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना !!!

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायः स्नातकोत्तर र एमफिल तहका कार्यक्रमहरुमा…