परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको BCA र BCIS को परीक्षाफल प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

पोखरा विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रकाशित गरेको परीक्षाफल हेर्न यहाँ Click गर्नुहोस् ।