स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेजः ब्याचलर अफ फिजियोथेरापीमा भर्नाको पहिलो सूची प्रकाशित गरिएको सूचना