स्कूल अफ ईञ्जिनियरिङ्गः स्नातकतह पूर्ण शुल्कीय (Paying Admission) कार्यक्रमको प्रवेश-पत्र (Admit Card) सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना