विज्ञान तथा प्रविधि सङ्कायः पूर्णशुल्कीय र छात्रवृत्ति २०७७ को कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षा परीक्षाको प्रकशनसम्बन्धी सूचना ।