विज्ञान तथा प्रविधि संकायः स्नातकोत्तरतह छात्रवृत्ति तथा पूर्ण शुल्कीय छनौट प्रवेश परिक्षा २०८० मा सहभागि उम्मेदवारहरुको उत्तिर्ण सुचि (Pass List) प्रकाशित गरिएको सुचना ।