वार्तामा आउन आन्दोलनरत विद्यार्थीलाई पोखरा विश्वविद्यालयको आव्हान