ल्याब फिजियोथेरापी र ल्याब एमएलटी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !!!