पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति छनौंट समितिको SECOND-SCHOLARSHIP AWARDED LIST प्रकाशित र मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गतका SCHOOL SECTOR-OTHERS अनुसूचि-४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।