पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रमको REVISED MERIT LIST र अनुसूचि ४ को अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना