पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयको अन्तरवार्तासम्बन्धी सूचना !!!