पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल: प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता स्थगन सम्बन्धी सूचना !