पोखरा विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकाय अन्तर्गत सञ्चालित स्नातकोत्तर तह कार्यक्रमहरुको छात्रवृत्तिको Pass List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।