पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायको छात्रवृत्ति २०७६ (March Intake-2020) को NRM/IWRM कार्यक्रममा निवेदन आव्हान सम्बन्धी सूचना