पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायको छात्रवृत्ति २०७६ (March Intake-2020)को दोस्रो Award List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना