पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायको छात्रवृत्ति २०७६ (March Intake-2020) को दोश्रो Merit List प्रकाशनसम्बन्धी सूचना