पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायको छात्रवृत्ति २०७६ (March Intake-2020) को NRM/IWRM कार्यक्रमको Online निवेदन आव्हानसम्बन्धी सूचना