मूल प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिनेसम्बन्धी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको सूचना !!!