पोखरा विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयको सूचि दर्ता गर्नेसम्बन्धी सूचना