पोखरा बिश्वबिद्यालय स्नातकतह छात्रवृति कार्यक्रम-२०७८ को उतीर्ण सुचि (Pass-List) प्रकाशित सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |