डीन तथा परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति !!!

डीन तथा परीक्षा नियन्त्रक नियुक्ति !!!

Rajesh Kumar Thagurathi    Dr. Amar Nagila         Dr. Ajay Thapa          Dr. Tulsi Ram Bhandari

२०७८ जेठ ३ गते सोमबार, पोखरा–३०, कास्की ।
पोखरा विश्वविद्यालय (पोवि) कार्यकारी परिषद्ले स्कूल अफ इञ्जिनियरिङ् पोविका सह–प्राध्यापक राजेशकुमार ठगुराठीलाई विज्ञान तथा प्रविधि संकायको डीन पदमा, स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेज, पोविका सह–प्राध्यापक डा. अमर नागिलालाई स्वास्थ्य विज्ञान संकायको डीन पदमा तथा स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल ईञ्जिनियरिङ्ग पोविका सह–प्राध्यापक डा. अजय थापालाई मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायको डीन पदमा पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३ को दफा २७(२)ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा २७(३) बमोजिम ४ (चार) वर्षका लागि नियुक्त गरेको छ । यसका साथै कार्यकारी परिषद्ले गरी पोखरा विश्वविद्यालयको रिक्त परीक्षा नियन्त्रक पदमा ४ वर्षका लागि स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेज, पोविका सह–प्राध्यापक डा. तुल्सीराम भण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त डीन तथा परीक्षा नियन्त्रकको सफल कार्यकालका लागि शुभ–कामना ।