ट्होटें पर्वमा स्थानीय विदा दिनेसम्बन्धी सूचना

पोखरा विश्वविद्यालयले भोलि मिति २०७० श्रावण २९ गते मंगलबारका दिन गुरुङ्ग जातिको ट्होटें पर्वका दिन स्थानीय विदा दिने निर्णय गरेकोले उक्त दिन विश्वविद्यालयको पठन पाठनदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाजहरु पूर्णरुपमा बन्द रहने व्यहोरा सम्बन्धित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ ।

Sharing is caring!