कोर्ष करार शिक्षकको अन्तर्वार्ताको नतिजा (स्वास्थ्य विज्ञान)