कार्यालय फर्निचर खरिदसम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानसम्बन्धी सूचना