अन्तरास्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा योग अभ्यास कार्यक्रम हुने समबन्धी सूचना !