Scholarship Notices

  1. मिति २०७९ आश्विन २८ गते र २९ गते हुने पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति प्रवेश परीक्षाको परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
  2. पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा छात्रवृत्ति मार्फत अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  3. पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहका कार्यक्रमहरुमा पूर्ण शुल्कीय मार्फत अध्ययन गर्न अनलाइन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
  4. पोखरा विश्वविद्यालय स्नातकतह छात्रवृत्ति कार्यक्रम २०७९ को अत्यन्त जरुरी सूचना
  5. छात्रवृत्तिमा दरखास्त दिन यहाँ Click गर्नुहोस्
  6. पोखरा विश्वविद्यालयको आंगिक, संयुक्त आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त स्कुल र कलेजहरुमा स्नातकतहमा भर्ना हुन पाउँने नयाँ शैक्षिक मापदण्डको सम्बन्धमा ।
  7. व्यवस्थापन अध्ययन संकाय अन्तर्गत स्नातकोत्तरतहको MBA, MHCM AND MCIS छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरुको अनलाइन फाराम भर्ने समय थप र परीक्षा तालिका परिवर्तन भएको सूचना