Result:PhD in Health Science कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको नतिजा तथा भर्ना सम्बन्धी सूचना !