सूचना: Mphil/Phd in Management Program को भर्ना सम्बन्धि कार्यतालिका परिवर्तन गरिएको सम्बन्धमा ।