MBA, MCIS र MHCM कार्यक्रममा छात्रवृत्तिका लागि कलेज तोकिएको सम्बन्धी सूचना