पोखरा विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकाय अन्तर्गत Master of Philoshopy (Mphil) तथा Master तहको छात्रवृत्तिको Awarded List प्रकाशित सम्बन्धि सूचना ।