पोखरा विश्वविद्यालयमा Easter School (Students’ Meet) सम्पन्न

पोखरा विश्वविद्यालयमा Easter School (Students’ Meet) सम्पन्न

European Union को Erasmus+ program अन्तर्गत रहेको Bhutan+Nepal Higher Education for Accomplishing the Sustainable Development Goals (B+NESDG) परियोजनामा आबद्ध ७ वटा साझेदार शैक्षिक संस्थाका (Pokhara University, Kathmandu University, Far Western University, Nepal Engineering College, Sagarmatha Engineering College, Royal University of Bhutan, Bhutan; र Riga Technical University, Latvia) का ४७ जना विद्यार्थीहरुकालागि मिति २०८०।१।१८ देखि २०८०।१।२२ सम्म पोखरा विश्वविद्यालयमा Easter School संचालन गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरुलाई Sustainable Development Goal का विविध आयामहरुमा प्रशिक्षण प्रदान गरिनुकासाथै स्थलगत अवलोकन पनि गराइएको थियो ।