विश्वविद्यालयको प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने/गराउने सम्बन्धी सूचना

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने/गराउने सम्बन्धी सूचना

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीको पत्र संख्याः प्र. २०७७/०७८, च.नं. ९९९, मिति २०७७/०५/२८ गतेको पत्रानुसार विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सोको संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारबाट जारी भएका स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्ड एवम् सावधानीहरूलाई कडाइका साथ पालन गरी प्रशासनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्न जानकारी प्राप्त भएकाले सोही बमोजिम हुनेगरी मिति २०७७/०५/२९ गतेदेखि पोखरा विश्वविद्यालय मातहतका सबै निकायहरू खोल्न र दैनिक प्रशासनिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न/गराउन हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराईन्छ ।

 

 

लोकप्रसाद ढकाल
सूचना अधिकृत
मितिः २०७७/०५/२८ गते