दीक्षान्त ह्याट् सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान

पोखरा विश्वविद्यालय
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय
लेखनाथ –१२, ढुङ्गेपाटन, कास्की
विद्यार्थीको लागि दीक्षान्त ह्याट् सप्लाई गर्ने बारेको बोलपत्र आव्हान
(प्रथम पटक प्रकाशित मितिः– २०७२।०८।१५)

Sharing is caring!