स्व.वि.यु. निर्वाचन – समानुपातिकतर्फको निर्वाचन परिणाम