स्वास्थ्य विज्ञान सङ्कायः स्नातकतहको भर्ना (स–शुल्क) सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना