स्वास्थ्य विज्ञान संकायको घरसहित जग्गा भाडामा लिनेसम्बन्धी सूचना