स्वास्थ्य विज्ञान संकायः स्नातकोत्तरतहको भर्नासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना