स्थानीय बिदासम्बन्धी सूचना

वि.सं. २०६९ चैत्र १४ गते तराई क्षेत्रमा फागु पूर्णिमा मनाईने भएकोले पोखरा विश्वविद्यालयको मिति २०६९ चैत्र ११ गतेको निर्णयानुसार उक्त फागु पूर्णिमाको दिन विश्वविद्यालयमा स्थानीय बिदा दिने निर्णय भएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।