स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजः अन्तरवार्तासम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना