स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजः अन्तरवार्ताको मिति परिवर्तनसम्बन्धी सूचना