स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाईड साइन्सेजःलिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना