स्कूल अफ हेल्थ एण्ड एलाइड साइन्सेजः शिक्षकको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना