स्कूल अफ बिजनेशः पठनपाठन तथा आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना