स्कूल अफ बिजनेशः अन्तरवार्ताको समय निर्धारणसम्बन्धी सूचना