स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इञ्जिनियरिङ्ः प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना