स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इन्जिनियरिङः प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना