स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल ईञ्जिनियरङः सामाग्री तथा सेवा आपूर्ति गर्न सूचि दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना