स्कूल अफ डेभलपमेन्ट एण्ड सोसल इञ्जिनियरिङः कानून विषयको पूर्णकालीन करार सेवामा उप–प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा र अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना